Welkom op de website van CBO G2
Per 1 januari 2018 is onze organisatie : Vereniging voor Christelijke Basisonderwijs in de gemeenten het Bildt / Leeuwarderadeel (werknaam CBO G2) overgenomen door twee organisaties: CBO Noardwest Fryslân (Info@cbo-nwf.nl) en PCBO Leeuwarden (info@pcboleeuwarden.nl)
Vijf scholen: CBS De CBS De Wizebeam te Minnertsga, CBS De Slotschool te St.-Annaparochie, CBS De Noordster te Nij Altoenae, SWS De Syl te Oudebildtzijl en SWS De Swirrel te Britsum vallen vanaf 1 januari 2018 onder CBO Noardwest Fryslân en CBS De Sprankel te Stiens valt per 1 januari 2018 onder PCBO Leeuwarden.

Dank voor de prettige samenwerking en vertrouwend op een goede samenwerking
met de genoemde organisaties,


Vriendelijke groeten,
Jaap Jansma
Oud- Algemeen directeur / bestuurder CBO G2
Onze scholen
33
De Syl, Oude Bildtzijl
De Noordster, Nij Altoenae
Slotschool, St. Annaparochie
De Wizebeam, Minnertsga
De Swirrel Britsum, Koarnjum, Jelsum
De Sprankel, Stiens

Inloggen op office 365 (personeel)
inlog office 365 (ouders GMR)
Inlog MZR van CBS de Slotschool