Welkom op de website van CBO G2
Per 1 januari 2013 zijn de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in het Bildt en de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Leeuwarderadeel samengevoegd tot één vereniging:
Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeenten het Bildt/Leeuwarderadeel.

De werknaam is: CBO G2.

Het logo symboliseert twee gemeenten: het Bildt (nieuwland, waar veel graan wordt verbouwd (geel) en Leeuwarderadeel (oudland, waar veel gras wordt verbouwd (groen).
De oude Middelsee is de verbinder van de twee verenigingen (G2).

De missie van onze vereniging is "Samen Vooruit"
Onze scholen
42
De Syl, Oude Bildtzijl
De Noordster, Nij Altoenae
Slotschool, St. Annaparochie
De Wizebeam, Minnertsga
De Swirrel Britsum, Koarnjum, Jelsum
De Sprankel, Stiens

Inloggen op office 365 (personeel)
inlog office 365 (ouders GMR)
Inlog MZR van CBS de Slotschool